економічне стимулювання рацiонального використання запасів


економічне стимулювання рацiонального використання запасів
экономическое стимулирование рационального использования запасов - economic stimulation of rational resources use - ökonomische (wirtschaftliche) Stimulierung (Stimulation) der rationalen Vorratausnutzung; ökonomische (wirtschaftliche) Stimulierung (Stimulation) der rationalen Benutzung der Vorräte - сукупність організаційно-технічних та економічних заходів, які забезпечують оптимальне (або нормативне) з точки зору підприємства, підгалузі, галузі та господарства в цілому видобування запасів корисних копалин з надр при розробці родовищ.

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.